Stiftelsens oppgave

Rudolf Steinerstiftelsen skal bidra til å fremme Rudolf Steiners livsverk primært gjennom å stille frie midler til disposisjon. Stiftelsens kapitalgrunnlag skaffes til veie i form av små og store gaver til Stiftelsen, testamentariske tildelinger, samt andre former for skattefrie inntekter. Stiftelsen har ikke økonomisk virksomhet som formål.

På denne siden kan du blant annet finne generell informasjon om Rudolf Steinerstiftelsens virksomhet, et utdrag fra vedtektene, og en oversikt over forskjellige momenter som bør være med i en eventuell søknad.

Benytt deg av menyen over for å orientere deg.

Forsiden | Om Rudolf Steinerstiftelsen | Vedtekter | Styret | For søkere

Kontaktinformasjon:

Rudolf Steinerstiftelsen
v/ Arne Øgaard
Luenbakken 24
1538 Moss

e-post: aroegaa@online.no
Kontunummer: 1254 05 01740